อุปกรณ์ป้องกันหลับใน

มีอยู่สองแบบคือแบบที่ติดตั้งมากับตัวรถที่มีราคาหลักล้านขันไป กับแบบที่สองคือแบบเหน็บหู

แบบแรกจะมีตัวตรวจจับที่พวงมาลัยรถยนต์หรือมีกล้องตรวจจับที่เส้นบนถนน เมื่อพวงมาลัยรถยนต์นิ่งถึงช่วงเวลาหนึ่งหรือรถแล่น ข้ามเลนส่ายไปมาก็จะมีรูปถ้วยกาแฟหรือรูปรถแล่นส่ายแสดงขึ้นมาแสดงที่คอนโซลหน้ารถยนต์

แบบที่สองเมื่อศีรษะคนขับรถยนต์ผงกลงเกินยี่สิบองศา ก็จะมีเสียงร้องเตือน ซึ่งในขณะนั้นร่างกายเริ่มเข้าสู่สภาวะหลับแล้ว ทั้งรูปถ้วยกาแฟและเสียงร้องเตือนไม่สามารถปลุกคนขับได้ ภาวะหลับในยังคงอยู่และอาจเกิดอุบัติเหตุในที่สุด

จึงเป็นโอกาสอันดีของไอทริป(itrip) นวัตกรรมการป้องกันหลับในขณะขับรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยเจ้าของความคิดซึ่งมีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานขายดูแลลูกค้าสถานีบริการน้ำมันมาเกือบสิบปี ซึ่งช่วงเวลานั้นได้มีอุบัติเหตุเกิด ขึ้นอยู่หลายบริษัท และในขณะนั้นก็มีการแนะนำว่า ก่อนออกเดินทางไปเยี่ยมลูกค้า ห้ามนอนดึก, ห้ามดื่มเหล้า และห้ามทานของเผ็ด แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่แทบไม่สามารถทำได้เลย และความคิดนี้ก็ยังคงอยู่ จนกระทั่งได้มาอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ผู้อบรมได้คิดผลิตภัณฑ์เพื่อทำธุรกิจ โดยมีอาจารย์หลายท่านได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้น

จากนั้นได้ไปเข้าพบอาจารย์มานะ ศิริยุทธิศักดิ์ แห่งภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้ทำอุปกรณ์ ตรวจจับดวงตาและสามารถนำมาพัฒนาต่อได้แต่ยังขาดผู้ช่วย จึงติดต่ออาจารย์พิชิตพล โชติกุลนันท์ แห่งมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นผู้ช่วยทำการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบขึ้นและคาดว่าจะเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ และจากนั้นก็จะร่วมมือกับNASTDA และ ITAP ซึ่งได้ทำอุปกรณ์ควบคุมการขับรถส่งของ โดยจะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์และตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้บริโภค

การหลับในนับเป็น 30% ของสาเหตุอุบัติเหตุบนถนน-www.prema.or.th โดยประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2550-2555 อุบัติเหตุุบนถนน เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียในชีวิต 10,291 และทรัพย์สิน 2.3 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 2.8%ของ GDP โดยข้อมูลจากสำนักงาน นโยบายและแผนงาน กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม

สถิติอุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทยอันดับ 6 ของโลก โดยมีคนเสียชีวิต 2,000 คนต่อเดือน โดยมีสาตุส่วนหนึ่งมาจากการหลับใน- www.thairsc.com

การหลับในดูเหมือนจะเป็นอาการที่อยู่คู่กับการขับรถมาเป็นเวลานานแล้ว เราอาจได้ทราบวิธีการป้องกันหลับในจากสื่อต่างๆ แต่อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีการรณรงค์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย แต่สถิติอุบัติเหตุและการสูญเสียก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นเงาตามตัว

ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ป้องกันหลับใน”itrip”ปรารถนาให้อุปกรณ์ตัวนี้มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้กับสังคมและประเทศได้

© 2014 itripa.com All Rights Reserved.